Bornova Briç Kulübüne Hoşgeldiniz

Sayın Üyelerimizin dikkatine;

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yayınladığı ilgili talimat gereğince, yeniden güncellenecek tüzük ve yönetim şeklinin oluşumunu sağlamak amacı ile;

Olağan üstü genel kurulumuzun, 12 Şubat 2023 Pazar günü 12:00'de , yeterli çoğunluk sağlanamazsa 19 Şubat 2023 Pazar günü 12:00'de dernek lokalinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, yönetim kurulumuzca ilanen karar verilmiştir.

GÜNDEM

     1)  Yoklama, açılış ve saygı duruşu.

     2) Divan heyetinin seçimi.

     3) Hazırlanan tüzük değişikliğinin görüşülerek  karara bağlanması.

     4) Seçimler:

               a) Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek)

               b) Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek)

               c) Disiplin Kurulu (3 asil, 3 yedek)

     5) Dilek ve temenniler.